PIT 28

Najlepszy program do rozliczania deklaracji PIT za rok 2017

Przesyła formularze przy użyciu platformy e-Deklaracje

Automatyczne wypełnianie wszystkich formularzy rocznych zeznań podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Obejmuje wszystkie załączniki, w tym: PIT ZG, PIT/Z, PIT-D, PIT/M, PIT-0, PIT-B.

Automatycznie weryfikuje prawidłowość wprowadzonych informacji i sugeruje poprawki.

Zawiera szczegółową pomoc oraz kreatora deklaracji PIT.

Umożliwia wydrukowanie formularzy przelewów i opłacanie podatków.

PIT-28 wypełniają osoby, które:
- prowadzą indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo,
- prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtowo,
- osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Deklarację PIT 28 za rok 2017 należy złożyć do 31 stycznia!
PITY 37